Yolsuzlukların Önlenmesi ve Yasalara Uygunluk

Şirket içi Denetimler
Müvekkillerimize kapsamlı, karmaşık ve son derece hassas şirket içi denetim konusunda danışmanlık vermekteyiz. Bu kapsamda verdiğimiz danışmanlık hizmetimiz, çalışanlar ile mülakat yapılması, veri ve kayıtların gözden geçirilmesini de içermektedir. İç denetim alanında çalışan avukatlarımız, bu konudaki geniş tecrübeleri sayesinde müvekkillerimize çeşitli disiplinleri içeren kapsamlı çözümler sunabilmektedir.

Kurumsal Yönetim ve Yasalara Uygunluk
Kurumsal yönetim, yasal düzenlemelere ve şirket içi etik kurallara uyum konusunda müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. Bu kapsamda deneyimli avukatlardan oluşan ekibimiz şirket uygulamalarının risklerini tespit etmekte ve sorumluluk doğurabilecek halleri müvekkillerimizin dikkatine sunmaktadır. Müvekkillerimize ayrıca yasal düzenlemelere ve şirket içi etik kurallara uyum sağlanabilmesi için uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi konusunda da danışmanlık vermekteyiz.

scroll up