• Türkçe
 • English
 • Vergi

  Vergi Danışmanlığı

  Sunduğumuz vergi danışmanlığı hizmetleri (i) Müvekkillerimizin güncel Türk vergi mevzuatı hakkında bilgilendirilmesi, (ii) Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Serbest Bölgelerdeki vergi uygulamaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ve özellikle çifte vergilendirmeye ilişkin uluslararası vergi anlaşmaları kapsamında müvekkillerimize görüş verilmesi, (iii) Kambiyo Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı, Yabancı Sermaye Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Teşvik Mevzuatı, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatı kapsamında doğabilecek vergi hukuku problemlerinde danışmanlık verilmesi, (iv)Resmi makamlar ile iletişim kurarak görüş talep edilmesi ve (v) Müvekkillerimizce gerçekleştirilecek hukuki işlemlerin vergi risklerinin tespit edilerek bu riskleri minimize edici vergi kolaylıkları hakkında bilgi verilmesi konularını kapsamaktadır.

  Vergi Uyuşmazlıkları

  Gelir idaresi ile müvekkillerimiz arasında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarının gerek uzlaşma komisyonları gerekse vergi mahkemeleri ve Danıştay nezdinde müvekkillerimizi temsil ediyor ve bunların takibi ve çözüme kavuşturulması konusunda hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veriyoruz.

  Duyurular

  • Eda Cerrahoğlu Balssen ve Aylin Güney King'in "Istanbul Chamber of Commerce introduces new Arbitration Centre Rules" başlıklı makaleleri International Law Office Online Newletter'da yayınlanmıştır.

  Tarih

  Publications

  05/20/2012

  We work with a diverse client base ranging from individuals to some of the largest public institutions and private corporations...

  Client

  06/10/2012

  Cerrahoglu Law Firm is recognized for the calibre of our lawyers, level of service, and unflagging commitment to client success.