• Türkçe
 • English
 • Vergi

  Vergi Danışmanlığı

  Sunduğumuz vergi danışmanlığı hizmetleri (i) Müvekkillerimizin güncel Türk vergi mevzuatı hakkında bilgilendirilmesi, (ii) Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Serbest Bölgelerdeki vergi uygulamaları başta olmak üzere çeşitli alanlarda ve özellikle çifte vergilendirmeye ilişkin uluslararası vergi anlaşmaları kapsamında müvekkillerimize görüş verilmesi, (iii) Kambiyo Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı, Yabancı Sermaye Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Teşvik Mevzuatı, Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatı kapsamında doğabilecek vergi hukuku problemlerinde danışmanlık verilmesi, (iv)Resmi makamlar ile iletişim kurarak görüş talep edilmesi ve (v) Müvekkillerimizce gerçekleştirilecek hukuki işlemlerin vergi risklerinin tespit edilerek bu riskleri minimize edici vergi kolaylıkları hakkında bilgi verilmesi konularını kapsamaktadır.

  Vergi Uyuşmazlıkları

  Gelir idaresi ile müvekkillerimiz arasında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarının gerek uzlaşma komisyonları gerekse vergi mahkemeleri ve Danıştay nezdinde müvekkillerimizi temsil ediyor ve bunların takibi ve çözüme kavuşturulması konusunda hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veriyoruz.

  Duyurular

  • Eda Cerrahoğlu ve King & Spalding International LLP Londra ofisinden Nick Cherryman, 12 Aralık 2017 tarihinde Milleterlarası Ticari ve Yatırım Tahkimi konulu bir Yuvarlak Masa Toplantısına ev sahipliği yaptılar. Katılımcılar arasında Türk ve yabancı şirketlerin şirket avukatları ve temsilcileri yer aldı.

  • Eda Cerrahoğlu, 2 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen ASA Yıllık Konferans'ında "Milletlerarası Tahkimde Taraf ve Hakem Bilirkişilerine Verilen Talimatlar Konusunda Çelişen Varsayımlar" konulu panele konuşmacı olarak katılmıştır.

  • Prof. Dr. Fadlullah Cerrahoğlu 24-25 Nisan 2018 tarihinde dördüncü kere İsviçre Fribourg Üniversitesi LLM programı kapsamında "Türkiye'de İş Yapmak" konulu dersi verecektir.

  Tarih

  Publications

  05/20/2012

  We work with a diverse client base ranging from individuals to some of the largest public institutions and private corporations...

  Client

  06/10/2012

  Cerrahoglu Law Firm is recognized for the calibre of our lawyers, level of service, and unflagging commitment to client success.