• Türkçe
 • English
 • Gayrimenkul


  Kira

  Alışveriş merkezleri, lokantalar, binalar, arsalar, uçaklar ve büyük çaplı taahhüt projeleri gibi çeşitli gayrimenkullerin Türk Hukuku uyarınca her türlü kiralama işlemlerinde kiraya verenlere, kiracılara ve kredi verenlere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Verdiğimiz hukuki hizmet, sözleşme şartlarının müzakere edilmesinden, nihai kira sözleşmelerinin gözden geçirilmesi ve hazırlanmasına kadar ticari, sınai, ofis ve perakende kira sözleşmelerine ilişkin her türlü hususu kapsamaktadır.


  İnşaat ve Müteahhitlik

  Mal sahiplerine, müteahhitlere ve taşeronlara hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Geçtiğimiz yıllarda Türk piyasasına girmiş olan yabancı gayrimenkul geliştirme grupları için çeşitli projelerde yer aldık. Bu kapsamdaki hizmetlerimiz, projenin inşaatı ve geliştirilmesi için ortak girişim sözleşmesi hazırlamasını ve ilgili idarelerden gerekli bilgileri edinerek gayrimenkul işleminin tarafları adına hukuki inceleme yapılmasını da içermektedir. Gayrimenkuller üzerindeki ayni hakların tescil ve terkin işlemlerinde de müvekkillerimize yardımcı olmaktayız.


  Gayrimenkul Uyuşmazlıkları

  Gayrimenkul alıcıları ve satıcıları arasındaki davalar, imar planı ve ruhsatlara ilişkin davalar, tahliye davaları ve uyarlama davaları dahil gayrimenkullere ilişkin çeşitli uyuşmazlıklarda geniş kapsamlı çalışmalarımız bulunmaktadır.

  Duyurular

  • Eda Cerrahoğlu Balssen ve Aylin Güney King'in "Istanbul Chamber of Commerce introduces new Arbitration Centre Rules" başlıklı makaleleri International Law Office Online Newletter'da yayınlanmıştır.

  Tarih

  Publications

  05/20/2012

  We work with a diverse client base ranging from individuals to some of the largest public institutions and private corporations...

  Client

  06/10/2012

  Cerrahoglu Law Firm is recognized for the calibre of our lawyers, level of service, and unflagging commitment to client success.