• Türkçe
 • English
 • İş Hukuku


  İstihdam

  Günlük danışmanlık hizmetlerinden karmaşık iş hukuku davalarına kadar iş hukukuna ilişkin tüm konularda müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz. İş sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, geçici iş ilişkisi ve çalışanların devri başta olmak üzere çeşitli iş hukuku sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanması ve bu sözleşmelerin müzakeresi ve nihai hale getirilmesi hususlarında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Türk İş Hukuku ve çalışanlar bakımından risk analizi de dahil olmak üzere şirketlerin bölünmesinin ve işyerlerinin naklinin hukuki sonuçları hakkında hukuki görüş veriyor, şirket birleşmelerini ve özelleştirmeleri Türk İş Hukuku bakımından değerlendiriyor ve iş hukukundan doğan davalarda müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

  Şirketlerin çalışanlarına yönelik olarak hazırladıkları el kitaplarını inceliyor ve şirket politikalarının mevzuata uygunluğunu tespit ediyoruz.


  Eğitim

  Çalışan yönetimi ve insan kaynakları konularında şirket yöneticilerine eğitim hizmeti veriyoruz.


  İş Hukuku Uyuşmazlıkları

  İş hukuku departmanımız, başta işe iade, işçi hakları ve alacakları (örneğin kıdem tazminatı, fazla mesai, maaş alacağı ve yıllık izin), iş kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri ve başta CEO ve CFO'ların iş sözleşmeleri olmak üzere, iş sözleşmelerinden kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıklar ile ilgili davalarda müvekkillerimizi başarı ile temsil etmektedir.


  Duyurular

  • Eda Cerrahoğlu ve King & Spalding International LLP Londra ofisinden Nick Cherryman, 12 Aralık 2017 tarihinde Milleterlarası Ticari ve Yatırım Tahkimi konulu bir Yuvarlak Masa Toplantısına ev sahipliği yaptılar. Katılımcılar arasında Türk ve yabancı şirketlerin şirket avukatları ve temsilcileri yer aldı.

  • Eda Cerrahoğlu, 2 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen ASA Yıllık Konferans'ında "Milletlerarası Tahkimde Taraf ve Hakem Bilirkişilerine Verilen Talimatlar Konusunda Çelişen Varsayımlar" konulu panele konuşmacı olarak katılmıştır.

  • Prof. Dr. Fadlullah Cerrahoğlu 24-25 Nisan 2018 tarihinde dördüncü kere İsviçre Fribourg Üniversitesi LLM programı kapsamında "Türkiye'de İş Yapmak" konulu dersi verecektir.

  Tarih

  Publications

  05/20/2012

  We work with a diverse client base ranging from individuals to some of the largest public institutions and private corporations...

  Client

  06/10/2012

  Cerrahoglu Law Firm is recognized for the calibre of our lawyers, level of service, and unflagging commitment to client success.