• Türkçe
 • English
 • İş Hukuku


  İstihdam

  Günlük danışmanlık hizmetlerinden karmaşık iş hukuku davalarına kadar iş hukukuna ilişkin tüm konularda müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz. İş sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, geçici iş ilişkisi ve çalışanların devri başta olmak üzere çeşitli iş hukuku sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanması ve bu sözleşmelerin müzakeresi ve nihai hale getirilmesi hususlarında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Türk İş Hukuku ve çalışanlar bakımından risk analizi de dahil olmak üzere şirketlerin bölünmesinin ve işyerlerinin naklinin hukuki sonuçları hakkında hukuki görüş veriyor, şirket birleşmelerini ve özelleştirmeleri Türk İş Hukuku bakımından değerlendiriyor ve iş hukukundan doğan davalarda müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

  Şirketlerin çalışanlarına yönelik olarak hazırladıkları el kitaplarını inceliyor ve şirket politikalarının mevzuata uygunluğunu tespit ediyoruz.


  Eğitim

  Çalışan yönetimi ve insan kaynakları konularında şirket yöneticilerine eğitim hizmeti veriyoruz.


  İş Hukuku Uyuşmazlıkları

  İş hukuku departmanımız, başta işe iade, işçi hakları ve alacakları (örneğin kıdem tazminatı, fazla mesai, maaş alacağı ve yıllık izin), iş kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri ve başta CEO ve CFO'ların iş sözleşmeleri olmak üzere, iş sözleşmelerinden kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıklar ile ilgili davalarda müvekkillerimizi başarı ile temsil etmektedir.


  Duyurular

  • Eda Cerrahoğlu Balssen ve Aylin Güney King'in "Istanbul Chamber of Commerce introduces new Arbitration Centre Rules" başlıklı makaleleri International Law Office Online Newletter'da yayınlanmıştır.

  Tarih

  Publications

  05/20/2012

  We work with a diverse client base ranging from individuals to some of the largest public institutions and private corporations...

  Client

  06/10/2012

  Cerrahoglu Law Firm is recognized for the calibre of our lawyers, level of service, and unflagging commitment to client success.