• Türkçe
 • English
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku


  Ticari Sözleşmeler

  Değişik sektörlerde yer alan çok sayıdaki Türk ve yabancı müvekkilimize taraf olacakları sözleşmelerle ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  Özellikle alım ve satım, acentelik ve dağıtım, hizmet, lisans, iş geliştirme, pazarlama, üretim, hizmet/mal tedarik sözleşmeleri, bakım ve destek ile online satış sözleşmeleri üzerinde çalışmaktayız. Fizibilite ve stratejik planlama, sözleşme taslakları hazırlama, sözleşmelerin müzakere edilmesi, uygulanması ve feshedilmesi dahil pek çok konuda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.


  Danışmanlık

  Genel şirketler hukuku, ticari sözleşmeler, birleşme ve devralma işlemleri, işçi hakları ve yönetici tazminatları, vergi, yasal düzenlemelere uygunluk, gayrimenkul, çevre, özel durum açıklamaları dahil borsa düzenlemeleri ve bu hususlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü konuları dahil pek çok alanda çalışmaktayız. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin ve şirket müdürlerinin sorumlulukları hakkında da müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


  Yeniden Yapılandırma

  İflas ve yeniden yapılandırma işlemleri, aciz halindeki şirketlerin kredi temini, borç nakli ve/veya takas işlemleri, hisse satış işlemleri, iflas planlaması ve iflas davaları ve ilgili diğer tüm konularda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Aciz halindeki şirketlere ilişkin yeniden yapılandırma hizmetlerimizi kredi alanlara, kredi veren kuruluşlara, alacaklılara ve üçüncü kişilere yönelik olarak vermekteyiz.


  Doğrudan Yabancı Yatırım

  Çokuluslu şirketlere Türkiye'deki yatırımlarının her safhasında hukuki destek vermekteyiz. Bunun yanı sıra ilgili sektöre ilişkin genel bilgi, yatırım imkanları ve mevcut sektördeki şirketler hakkında bilgi sağlamaktayız.


  Ürün Sorumluluğu

  Ürün güvenliği düzenlemelerine uygunluk, ürünlerin piyasadan toplatılması işlemleri ve ayıplı ürünlerden doğan sorumluluk davalarında da müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

  Duyurular

  • Eda Cerrahoğlu ve King & Spalding International LLP Londra ofisinden Nick Cherryman, 12 Aralık 2017 tarihinde Milleterlarası Ticari ve Yatırım Tahkimi konulu bir Yuvarlak Masa Toplantısına ev sahipliği yaptılar. Katılımcılar arasında Türk ve yabancı şirketlerin şirket avukatları ve temsilcileri yer aldı.

  • Eda Cerrahoğlu, 2 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen ASA Yıllık Konferans'ında "Milletlerarası Tahkimde Taraf ve Hakem Bilirkişilerine Verilen Talimatlar Konusunda Çelişen Varsayımlar" konulu panele konuşmacı olarak katılmıştır.

  • Prof. Dr. Fadlullah Cerrahoğlu 24-25 Nisan 2018 tarihinde dördüncü kere İsviçre Fribourg Üniversitesi LLM programı kapsamında "Türkiye'de İş Yapmak" konulu dersi verecektir.

  Tarih

  Publications

  05/20/2012

  We work with a diverse client base ranging from individuals to some of the largest public institutions and private corporations...

  Client

  06/10/2012

  Cerrahoglu Law Firm is recognized for the calibre of our lawyers, level of service, and unflagging commitment to client success.