• Türkçe
 • English
 • Bankacılık ve Finans


  Halka Arz

  Türkiye'de ve yurtdışında gerçekleşen ilk ve ikincil halka arz işlemlerinde ihraççıları, yüklenicileri ve satıcı hissedarları temsil etmekteyiz. Ofisimiz aynı zamanda halka arzlarda sermaye piyasası mevzuatına ilişkin diğer hususlarda da danışmanlık hizmeti vermektedir.


  Borçlanma Senetlerinin İhracı

  Türkiye'de ve yurtdışında gerçekleşen ihraçlarda, ihraççı veya bankaları tahvil ve banka bonosu da dahil çeşitli borçlanma araçlarının ihracı ve söz konusu borçlanma araçlarının yurtiçi ve yurtdışı borsalarına kote edilmesi işlemlerinde temsil etmekteyiz.


  Proje Finansmanı

  Proje finansmanı işlemleri ve özellikle söz konusu işlemlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi ve gerekli sınırlamalara yer verilmesi gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


  Kredi Sözleşmeleri

  Varlık finansmanı da dahil her türlü kredi sözleşmesi ile ilgili olarak gerekli sınırlamalara yer verilmesini de kapsayacak şekilde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


  Finansal Hizmetler

  Başta bankalar olmak üzere çeşitli finans kuruluşlarına Bankacılık Mevzuatı çerçevesinde dış kaynak kullanma faaliyetleri ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


  Yatırım Fonları

  Büromuz yatırım fonlarına, halka arz işlemlerinde, alıcı ya da satıcı olarak yer aldıkları birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca yatırım fonlarına hisse satışı yapan müvekkillerimizi de temsil etmekteyiz. Bu kapsamda avukatlarımız gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında kurulmuş yatırım fonlarının beklentilerini anlama hususunda geniş bir tecrübeye sahipler.

  Duyurular

  • Eda Cerrahoğlu Balssen ve Aylin Güney King'in "Istanbul Chamber of Commerce introduces new Arbitration Centre Rules" başlıklı makaleleri International Law Office Online Newletter'da yayınlanmıştır.

  Tarih

  Publications

  05/20/2012

  We work with a diverse client base ranging from individuals to some of the largest public institutions and private corporations...

  Client

  06/10/2012

  Cerrahoglu Law Firm is recognized for the calibre of our lawyers, level of service, and unflagging commitment to client success.