• Türkçe
 • English
 • Bankacılık ve Finans


  Halka Arz

  Türkiye'de ve yurtdışında gerçekleşen ilk ve ikincil halka arz işlemlerinde ihraççıları, yüklenicileri ve satıcı hissedarları temsil etmekteyiz. Ofisimiz aynı zamanda halka arzlarda sermaye piyasası mevzuatına ilişkin diğer hususlarda da danışmanlık hizmeti vermektedir.


  Borçlanma Senetlerinin İhracı

  Türkiye'de ve yurtdışında gerçekleşen ihraçlarda, ihraççı veya bankaları tahvil ve banka bonosu da dahil çeşitli borçlanma araçlarının ihracı ve söz konusu borçlanma araçlarının yurtiçi ve yurtdışı borsalarına kote edilmesi işlemlerinde temsil etmekteyiz.


  Proje Finansmanı

  Proje finansmanı işlemleri ve özellikle söz konusu işlemlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi ve gerekli sınırlamalara yer verilmesi gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


  Kredi Sözleşmeleri

  Varlık finansmanı da dahil her türlü kredi sözleşmesi ile ilgili olarak gerekli sınırlamalara yer verilmesini de kapsayacak şekilde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


  Finansal Hizmetler

  Başta bankalar olmak üzere çeşitli finans kuruluşlarına Bankacılık Mevzuatı çerçevesinde dış kaynak kullanma faaliyetleri ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


  Yatırım Fonları

  Büromuz yatırım fonlarına, halka arz işlemlerinde, alıcı ya da satıcı olarak yer aldıkları birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca yatırım fonlarına hisse satışı yapan müvekkillerimizi de temsil etmekteyiz. Bu kapsamda avukatlarımız gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında kurulmuş yatırım fonlarının beklentilerini anlama hususunda geniş bir tecrübeye sahipler.

  Duyurular

  • Eda Cerrahoğlu ve King & Spalding International LLP Londra ofisinden Nick Cherryman, 12 Aralık 2017 tarihinde Milleterlarası Ticari ve Yatırım Tahkimi konulu bir Yuvarlak Masa Toplantısına ev sahipliği yaptılar. Katılımcılar arasında Türk ve yabancı şirketlerin şirket avukatları ve temsilcileri yer aldı.

  • Eda Cerrahoğlu, 2 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen ASA Yıllık Konferans'ında "Milletlerarası Tahkimde Taraf ve Hakem Bilirkişilerine Verilen Talimatlar Konusunda Çelişen Varsayımlar" konulu panele konuşmacı olarak katılmıştır.

  • Prof. Dr. Fadlullah Cerrahoğlu 24-25 Nisan 2018 tarihinde dördüncü kere İsviçre Fribourg Üniversitesi LLM programı kapsamında "Türkiye'de İş Yapmak" konulu dersi verecektir.

  Tarih

  Publications

  05/20/2012

  We work with a diverse client base ranging from individuals to some of the largest public institutions and private corporations...

  Client

  06/10/2012

  Cerrahoglu Law Firm is recognized for the calibre of our lawyers, level of service, and unflagging commitment to client success.